SEMNAS FKIP-UIKA Berkhidmat untuk Negeri : Hendak dibawah kemana PAUD kita semasa Pandemi Covid-19


Program Studi Pendidikan Masyarakat (PENMAS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibn Khaldun Bogor menyelenggarakan Seminar Nasional Daring dengan Tema : FKIP-UIKA Berkhidmat untuk Negeri : Hendak dibawah kemana PAUD kita semasa Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pada sabtu, 9 September 2020 yang diikuti oleh 586 peserta dari berbagai lembaga / isntansi dan daerah seluruh indonesia